The Sisters at Nhap Luu (aka. Plum Village Australia) in Beaufort, invite you to come and enjoy the Vesak celebration on Sunday the 26th of May, starting at 9.30 am. So your arrival by 9.15 would be nice, allowing for time to settle in and relax.

The following is a provisional schedule for the day:

  
  9:30  Walking meditation
 10:00 - Sitting Meditation
           Incense offering
           Touching the Earth
           The Three Refuges Song
           Praising the Buddha
           Bathing the Baby Buddha.
           Sharing the Merit ( closing Ceremony)
 
12:30 - Lunch
 
14:00 - Total Relaxation / Be-in
 

We look forward to seeing you, and sharing this wonderful day with you...

A lotus for you with a smile,

The Sisters of Nhap Luu


Note: If you would like to attend, please email to the office This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or text to the number 0402924800 for the catering purpose.  This event is free of charge. However, your donation to help cover the costs would be much appreciated.

Directions regarding how to reach Nhap Luu- either by car, or by public transport- can be found by clicking >> here.

 


Thưa quý vị pháp hữu, 

Quý Sư cô Tu viện Nhập Lưu  ( Làng Mai Úc Châu, Beaufort) trân trọng kính mời quý  vị đến  dự lễ Phật Đản tại  Tu viện vào ngày 26. 05.2019. Nếu có thể, xin quý vị đến trước 9.15 để có thể tham gia  trọn vẹn cả ngày.

Chương trình  ngày Phật Đản:

9.30 Thiền hành

10.00 Ngồi thiền

          Dâng hương

        Lạy Bụt và chư vị Bồ tát

       Tụng kinh

      Niệm Bụt

    Lễ Tắm Bụt

  Hồi hướng ( kết thúc buổi lễ )

12.30 Ăn trưa

14.00 Thiền Buông Thư/ Ngồi chia sẻ vòng tròn.

Quý sư cô rất vui nếu quý vị có thể sắp xếp để về cùng tham dự lễ Phật Đản tại Tu VIện Nhập Lưu.

 Sen Búp xin tặng Người,

Quý Sư Cô Tu VIện Nhập Lưu.

Ghi chú:  Xin email về văn phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   hoặc nhắn tin qua số điện thoại 0402924800 nếu quý vị về Nhập Lưu tham dự lễ Phật Đản.