Print 

Plum Village Australia is also known as Nhập Lưu - Stream Entering Monastery. More information about the formation and background of the meditation centre can be found here.


Rtr Out is In

Now Open for registration >> pvretreats.org/nhapluu.

>> More details about the retreat... 


How wonderful it is to wake up every morning and know that we are still alive!

Every year, when the winter arrives, as the children of the Buddha, we have the opportunity to be together, to rest peacefully, to practice diligently, to take care of the garden of our heart, so that we can transform our compost into beautiful flowers.

Our gardens can be refreshed based on the collective energy of the Sangha which is generated by our practice, our sharing and our contribution.

“The deer take shelter in the countryside
The birds rely on the open sky
All things manifest based on our differences
Enlightened boddhisatvas take refuge in the Pure Land for harmonious living”

This year, the conditions are favorable and enough facilities for the Monastics and Lay practitioners to come together as a Fourfold Sangha to practice at the monastery. The Sisters at Nhap Luu Monastery welcome lay practitioners who are wishing to come and stay for longer periods to deepen our practice and to help build the Sangha. You may like to stay for 1 month, 2 months or 3 months.

For more information and registration please contact the Sisters on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sáng nay thức dậy nhận được tin vui 
... là mình đang còn sống... :)

Cứ mỗi mùa đông về thì những người con Bụt lại có cơ hội được an cư, việc thực tập sẽ miên mât hơn nên sẽ có sự thay đổi trong việc chuyển hóa, biết cách chăm sóc và tưới tẩm ruộng vườn, chuyển rác thành hoa ...Tất cả nhờ vào sự chia sẻ và đóng góp từ đại chúng mà vườn hoa sẽ mỗi ngày mỗi đẹp hơn.

Hươu nai nương đồng quê
Chim chóc nương trời mây
Sự vật nương phân biệt mà biểu hiện 
Các bậc chân nhân nương vào Niết Bàn để sống thảnh thơi.

Năm nay, điều kiện căn bản để chúng Xuất sĩ và cư sĩ cùng nhau sinh hoạt và tu tập theo tinh thần đại chúng cùng an cư đã đầy đủ. Quý sư cô tại Tu vIện sẽ đón chào những vị nào có ý muốn đến Tu Viện Nhập Lưu tu tập và giúp Tu Viện trong thời gian: 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng thì xin gửi thư của quý vị qua địa chỉ emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

           New Photos >> Vesak Celebration at NhapLuu 

 

  

Related Links:>> plumvillage.orglangmai.orgNhapLuu facebook.